වැඩසටහන්

[print_vertical_thumbnail_slider]

 

තානායම්පල ගුවන්විදුලි විකාශයට

ඔබව 

සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

තානායම්පල යන්නෙහි සරල අරුත වන්නේ වෙහෙස නිවාගන්නා නවාතැන්පල යන්නයි... මේ සයිබර් ලොව එවැනි ශ්‍රී ලාංකිය අනන්‍ය තාව අපේ කම රැදි එවැනි නවාතැන්පලක් ලෙස තානායම්පල හදුන්වා දිමට කැමැත්තෙමු. තානායම්පල පවුලේ මව් සමුහයෙන් ඇරබි මෙකි සමුහ ජාලාවේ තානායම්පල සත්කාර /තානායම්පල පන්හිද /තානායම්පල රේඩියොව/තානායම්පල වෙබ් අඩවිය දක්වාම විසිරි පැතිරි පවති.

තව කියවන්න ........

වැඩසටහන් විස්තරය

14955846_1315466341817662_8069549595365848645_n

 


Now Playing