එතෙර පුවත්

එතෙර පුවත්

ගජමන් නෝනාට එදත් අදත් ජිවය දෙන -රත්මලි ගුණසේකර

October 20, 2016

  unnamed-2-1 “පුන්සද දෝ ගේ මිදුලේ කැර කැවෙන්න  රන්කදදෝ ගේ ඇද...

Read More »

දරැවන් රැක ගැණුමට -වැලිකතරේ දුක්විදින උපාධිදාරිනිය

August 3, 2016

13686609_1664167243907708_8594966787737703482_n අතුරිගිරියේ සුන්දර ගම්පියසක ජම්මලද ඇය අතුරැගිරිය මහා විදුහලෙන් හා...

Read More »

එංගලංතයේ කඩමණ්ඩිය ගෙනා අපේ ඇත්තෝ

June 20, 2016

  • DSC08075 නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි මේ කදුරුවෙල හන්දිය නොවේ, එංගලන්තයේ ලීඩ්ස් අපේ අය...

    Read More »

සිරිකතයි එතර කතයි -අද චන්දි කහදවල

February 8, 2016

12666311_700672126733916_1096162922_n “මම නම් නිකා හිටියේ නෑ .මට බැහැ කාර් පහක්...

Read More »

ප්‍රංශයේ හොටලයක් පාලනය කරන ලංකාවේ කුමාරි

January 25, 2016

Capture ( සටහන -චාමින්ද දිසානායක) සයුරෙන් එතර විරියෙන් දිවිමග ජයගත් කාන්තාවන්...

Read More »

වැලිකතරින් හමාඑන සදහන් සුවද -බහරෙන් අපේ පන්සල

January 25, 2016

තමන්ගෙ උපන් බිමෙන් Captureසැතපුම් සිය දහස් ගානක් එපිට ඉස්ලාම්...

Read More »