4

තානායම්පල දෙවන සත්කාරය


2014 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයයි. දරැදෙදෙනා සමග දිවි ගෙවන කලුතර ප්‍රදේශයේ ආබාධිත රණවිරැවෙකු පිලිබදව තොරතුරැ තානායම්පල සමුහය‍ට කිවේ තානායම්පල මව් සමුහයේම සාමාජික බහරේන්හි සේවය කරන සුමාල් ප්‍රනානන්දු මහතායි මේ කතාවට සංවේදි වුන ලෙබනල් වල සේවය කරන සුනිතා ලිවේරා සොයුරියඑම දරැවන් දෙදෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගැනිම සදහා ඇවැසි ප්‍රතිපාදන සැලසිය.

(42)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *