12029155_874570759265082_188671120_n

තානායම්පල 13 වන සත්කාරය

ලොක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සැප්තැම්බර් 27 වන දින රත්නපුර වැලිගෙපල පිටකන්ද ප්‍රජාශාලාවේදි අඩු ආදායම්ලාභී දරැවන් 55 සදහා පාසැල් උපකරන පිරිනැමිමෙන් සිදුවිය.

(38)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *