වලව මිටියාවත මාධ්‍යවේදින්ගේ සංගමයේ 23 වන සමුලුවේ -සුලමුල

වලව මිටියාවත මාධ්‍යෙව්දින්ගේ සංගමයේ 23 වන සාංවත්සරික සභාව සැප්තැම්බර් 3 වන දින බලංගොඩ  කිරිමැටිතැන්න සේනක සමුහව්‍යාපාර ආයතනයේදි පැවැත්විනි –
ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරැනාරත්න පරනවිතාන ජේශ්ඨ මාධ්‍යෙව්දි කලාකිර්ති ආචාර්්‍ය එඩ්වින් ආරියදාස මහාචාර්්‍ය කමල් වලේබොඩ සබරගමු පළාත් සංස්කෘතික අමාත්‍ය අජිත් කුමාර මද්දේගම බලංගොඩ පොලිස් ස්ථානාධිපති තුමන් සේනක ග්රැප් ආයතනයේ අධිපති සේනක ගුරැසිංහ මහතාණන් ඇතුලු විශාල ආරාධිත පිරිසක් මෙම අවස්තාවට සහභාගි වු අතර සේනක ගුරැසිංහ මහතා මෙහි පුර්ණ අනුග්‍රහකත්වය දැරිය .වලව මිටියාවත මාධ්‍ය සංගමයේ නියාමක ප්‍රධාන ලේකම් සිරිල් ජයවිර මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ එම සංගමයේ සභාපති සරත් විරවංශ -හා රෝහණ වසන්ත නාලක හෙට්ටිආරච්චි ආනන්ද තිස්ස යන මාධ්‍ය වේදින් වැඩසටහන සංවිධානය කෙරිනි=
නැසිගිය මාධ්‍යෙව්දි ගාමිණි වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදි ප්‍රධාන උපහාර තිළිණ්‍ය ලැබු අතර ප්‍රවින මාධ්‍යෙව්දි අජිත් ලාල් ශාන්ත උදය  තිලක් පුෂ්ප කුමාර රෝහන සිරිවර්ධන සුමුදු ජයවිර ක්‍රිස්ණ විජේබණ්ඩාර ධම්මික  යටිකිද යන මාධ්‍ය වේදින් උපහාර තිලිණ ලැබිය -සහභාගි වු සියලුම මාධ්‍යෙව්දින් සදහා සහතික පත් හා විශේෂ තිළිණද පිරිනැමිනි =උත්සව සභාවේ පිංතුර මෙහි දැක්වේ –
පිංතුර හා සටහන -චාමින්ද දිසානායක
IMG_20160903_100809 IMG_20160903_101258 IMG_20160903_101307 IMG_20160903_101315 IMG_20160903_101556 IMG_20160903_101559 IMG_20160903_102044 IMG_20160903_103908 IMG_20160903_103911 IMG_20160903_103913 IMG_20160903_104037 IMG_20160903_104041 IMG_20160903_104100 IMG_20160903_104103 IMG_20160903_104202 IMG_20160903_104206 IMG_20160903_104318 IMG_20160903_104321 IMG_20160903_104553 IMG_20160903_104557 IMG_20160903_104721 IMG_20160903_104917 IMG_20160903_104924 IMG_20160903_105039 IMG_20160903_105209 IMG_20160903_105214 IMG_20160903_105219 IMG_20160903_105225 IMG_20160903_105323 IMG_20160903_105333 IMG_20160903_114318 IMG_20160903_114338 IMG_20160903_114342 IMG_20160903_114429 IMG_20160903_122411 IMG_20160903_122420 IMG_20160903_122428 IMG_20160903_122829 IMG_20160903_123833 IMG_20160903_124526 IMG_20160903_125745 IMG_20160903_125817 IMG_20160903_125819 IMG_20160903_130252 IMG_20160903_130308 IMG_20160903_130721 IMG_20160903_130752 IMG_20160903_130757 IMG_20160903_130803 IMG_20160903_133522 IMG_20160903_133540 IMG_20160903_133543 IMG_20160903_141022 IMG_20160903_141028

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *